Legal Notices

Legal Notices

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)

Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, θα ήθελε να σας ενημερώνει με το παρόν σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.
Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο Κανονισμός συμπληρώνεται επίσης από τον εθνικό νόμο 4624/2019, αποτελώντας το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων.
Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρεία μας, όπως ενδεικτικά: α) σε Πελάτες που διατηρούν συναλλακτικές σχέσεις με την Εταιρεία, στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους αυτών καθώς και β) σε Συνεργάτες που διατηρούν μόνιμη σχέση συνεργασίας με την Εταιρεία, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την Εταιρεία.
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της Εταιρείας, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτήν είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει η Εταιρεία από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της Εταιρείας.
Η Εταιρεία θα ήθελε να σας καθησυχάσει ότι σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική που ακολουθεί η Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και τα δικαιώματα σας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που έχει στην κατοχή και επεξεργάζεται η Εταιρεία μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας (www.blueocean .gr), όπου και βρίσκεται αναρτημένη η τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, την οποία και επικαιροποιούμε κάθε φορά που υφίσταται μεταβολή.

COOKIE POLICY Blueocean uses cookies to make our site easier for you to use. We also share that information with third parties for analytics. For more info visit out Privacy Policy.